About Us

Details of Staff

Ayurved Seva Sangh's Ayurved Mahavidyalaya, Nashik has teaching staff, non-teaching staff for college and hospital staff. Details are given here.

Teaching Staff

Click here to view details of teaching staff

1) Ayurved Faculty -
To see Teacher's information in detail, please click on the name of concerned Teacher's name.

SR.NO NAME OF THE TEACHER DESIGNATION DEPARTMENT TEACHERS CODE
DRAVYAGUNA DEPARTMENT
1 VD.DASARI SHANKAR LINGAM Professor & I/C Principal DRAVYAGUNA AYUDG0126
2 VD.BHASKARWAR ARCHANA GAJANAN Asso.Professor DRAVYAGUNA AYUDG0127
3 VD.DESHMUKH DEVDATTA ARUN Asst-Professor DRAVYAGUNA AYUDG0128
SANSKRIT SAMHITA SIDDHANT DEPARTMENT
4 VD.SARAF MONA MOHAN Professor SANSKRIT SAMHITA SIDDHANT AYUSS0117
5 VD.PAWAR NANDLAL BANSILAL Asst-Professor SANSKRIT SAMHITA AYUSS0118
6 VD.UNAVEKAR ANAGHA RAJESH Asst-Professor SANSKRIT SAMHITA AYUSS0119
7 VD.PANDE SUCHITA SHISHIR Asst-Professor SANSKRIT AYUSN0002
8 VD.JAYASHREE VIVEK BHALERAO Asst-Professor (Part time) SANSKRIT SAMHITA AYUKC0175
RACHANA SHARIR DEPARTMENT
9 VD.GUPTA NARESH BABU Professor RACHANA SHARIR AYURS0108
10 VD.SADHALE VARSHA VISHWANATH Asst-Professor RACHANA SHARIR AYURS0109
KRIYA SHARIR
11 VD.JOSHI LAXMIKANTH GOPALRAO Asso.Professor KRIYA SHARIR AYUKS0107
12 VD.CHAVAN NITIN PRATAPSING Asst-Professor KRIYA SHARIR AYUKS0108
RASASHASTRA & BHAISHJYA KALPANA
13 VD.PANDE SHISHIR PURUSHOTTAM Professor RASASHASTRA &BK AYURB0128
14 VD.NADE TEJASWINI ADAPPA Asst-Professor RASASHASTRA &BK AYURB1023
AGADTANTRA
15 VD.PATKAR ABHAY HARIBHAU Asso.Professor AGADTANTRA AYUAT0071
16 VD.MOGAL BHUSHAN BAPUSAHEB Asst-Professor AGADTANTRA AYUAT0072
SWASTHAVRUTTA
17 VD.TONDE SHIVANAND SAKHARAM Asso.Professor SWASTHAVRUTTA AYUSV0084
18 VD.MAHAJAN KAMLESH SHIRIRAM Asst-Professor SWASTHAVRUTTA AYUSV0236
19 NARWADE P.B. Asst-Professor (Part time) SWASTHAVRUTTA
ROGANIDAN & VIKRUTI VIDNYAN
20 VD.NAGPURE SHYAMSUNDER SITARAM Asso.Professor ROGANIDAN & VIKRUTI VIDNYAN AYURN0102
21 VD.CHAVAN SHEETAL SURYAKANT Asst-Professor ROGANIDAN & VIKRUTI AYURN0103
STRIROG & PRASUTITANTRA
22 VD.VAIDYA GEETANJALI SOMESH Asso.Professor STRIROG & PRASUTITANTRA AYUPS0099
23 VD.JADHAO ARCHANA SUBHASH Asst-Professor STRIROG & PRASUTITANTRA AYUPS0889
KAUMARBHRITYATANTRA
24 VD.KATE KIRTI SHRIKANTRAO Asso.Professor KAUMARBHRITYATANTRA AYUKB0086
25 VD.DIXIT VIPUL RAMESH Asst-Professor KAUMARBHRITYATANTRA AYUKB0770
KAYACHIKISTA
26 VD.KULKARNI RAJAN BALWANT Professor KAYACHIKISTA AYUKC0171
27 VD.KULKARNI EAKNATH GANESH Asso.Professor KAYACHIKISTA AYUKC0172
28 VD.GARGE HARI RANGANATH Asso.Professor KAYACHIKISTA AYUKC0174
29 VD.JADHAO SANJIVANI MOHAN Asst-Professor KAYACHIKISTA AYUKC1306
30 VD. SATPUTE KIRAN SHALIGRAM Asst-Professor KAYACHIKISTA AYUKC1515
PANCHAKARMA
31 VD.KULKARNI SAVITA AMBADAS Asso.Professor PANCHAKARMA AYUPK0080
32 VD.GADEKAR SMITA AVINASH Asso.Professor PANCHAKARMA AYUPK0881
33 VD.KARMARKAR MADHURI ABHAY Asst-Professor PANCHAKARMA AYUPK0081
34 VD.KULKARNI KETAKI RAJAN Asst-Professor PANCHAKARMA AYUPK1036
SHALYATANTRA
35 VD.SONAMBEKAR VINAY RAGHUNATH Professor SHALYATANTRA AYUST0132
36 VD.DIXIT PANKAJ PRABHAKAR Asso.Professor SHALYATANTRA AYUST0133
37 VD.UPASANI SHRIPAD MANGALMURTI Asso.Professor SHALYATANTRA AYUST0134
38 VD.PATHAK SANTOSH SHRIDHAR Asst-Professor SHALYATANTRA AYUST0135
SHALAKYATANTRA
39 VD.INGALE PUSHPALATA DAMODAR Asso.Professor SHALAKYATANTRA AYUSK0099
40 VD.DESHMUKH AMOL ASHOK Asst-Professor SHALAKYATANTRA

2) Modern Consultants cum Part Time Teachers